Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io
Share

81 Kentin Vizyon Planı 6 Ayda Tamamlandı


laniakea - 5 Haziran 2014 - 0 comments

“81 Kent, 81 Vizyon” sloganıyla Türkiye’nin tüm kentleri için Kentsel Vizyon Planları hazırlamak amacıyla kurulan ‘Kentsel Vizyon Platformu’

6 ayda 81 kentin vizyon planını tamamladı.

 

Kamu, özel ve sivil sektörlerin işbirliği ile kentlerin geleceğini kurgulamak amacıyla; Nef Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur ve Şehir Plancısı /Kentsel Strateji Şirketi Kurucu Ortağı A. Faruk Göksu ile beraber 17 Ağustos 2013 tarihinde hayata geçirilen Kentsel Vizyon Platformu, kentsel dönüşüm çalışmalarına temel oluşturacak, kentsel gelişime yön verecek 81 kente ait vizyon planı çalışmalarını tamamladı. Kentsel Vizyon Platformu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği ile yürütülen 81 Kent 81 Vizyon projesi kapsamında Türkiye’nin tüm kentleri için vizyon planları hazırlandı.

Kentsel Vizyon Platformu kurucuları, Türkiye’nin üçüncü büyük dönüşüm sürecine girdiğini belirterek yeni dönemde planlama yaklaşımının değişmesi gerektiği ve kentlerin geleceğinin ‘imar planlarına dayalı bir yaklaşım yerine’ ‘kentsel vizyon’ yaklaşımı ve tasarımın gücü ile yeniden kurgulanması gerektiğine olan inançlarından dolayı 81 Kent 81 Vizyon projesini hayata geçirdiklerini aktardılar.

Kentsel Vizyon Planları; kent stratejisti olmak isteyen 81 kişi tarafından hazırlandı. Plancı, sosyolog, mimar, tasarımcı ve uluslararası ilişkiler uzmanı gibi farklı mesleklere sahip 81 kişi vizyon planlarını oluşturmak için ‘Kent Atölyesi’nde bir araya geldi ve 3 aylık eğitimler sonucunda 81 kentin vizyon planını ortak kapsam ve içerik çerçevesinde hazırladılar. 81 kent stratejisti adayı, konularında uzman kamu ve özel sektör temsilcileri ile 7 çalıştay gerçekleştirdi.

Kent stratejisti adayları, öncelikle kentlerin stratejik göstergelerini, temel sorunlarını ve fırsatlarını tanımladılar. Kent dinamiklerini algılamak amacıyla, Kentsel Strateji şirketi tarafından geliştirilen yeni bir analiz yöntemi olan BEK Analizi çalışmalarını yaptılar. Kentler arasında bölgesel işbirliği senaryoları hazırlanarak kent kurgusuna yönelik şemalar ve vizyon tanımları yapıldı. 81 kentin farklılıkları, temaları, stratejileri tanımlanırken sektör, program ve projelere ilişkin somut öneriler geliştirildi. Son olarak kentlerin geleceğini şekillendirecek olan temel ilkeler belirlendi.

Kentlerin kodları çıkarıldı, 162 mekansal gelişim şeması çizildi

Vizyon planları için Kalkınma Ajanslarının bölge planları, Valilik ve Belediyelerin stratejik planlarının değerlendirildiğini belirten A. Faruk Göksu; “Vizyon planları hazırlanırken81 kentin öncelikli 10 temel sorunu ile fırsatı ortaya çıkarıldı ve sorunların çözümü için projeler geliştirildi. Elde edilen sonuçlar, stratejik göstergeler ve gelecek senaryoları dikkate alınarak her kente özel BEK Analizleri hazırlandı” şeklinde konuştu. Kentlerin master planları için 162 mekansal gelişim şeması çizildiğine de değinen Faruk Göksu; “Bölgesel ve kentsel stratejik bakış açısı ile gelişim şemaları çizilen kentler, bulundukları coğrafya ve paylaştıkları değerlere göre ölçeklendirilerek vizyon planları oluşturuldu. Her kentin geleceği, ‘vizyon’ yani söylem ve ‘eylem’ başlıkları altında kurgulanarak, kentlerin gelişim stratejilerini tanımlayan 647 kent kodu belirlendi” dedi.

 

Toplam 81 Kent için 3.884 sayfa 81 Vizyon Planı hazırlandı

Kentsel Vizyon Platformu kapsamında yürütülen çalışmalar ile kente ve kentlilere değer katacak, insanlara mutluluk verecek yaşam alanları tasarlandığını belirten Nef Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur; “Türkiye’de imar planları üzerinden yürütülen çalışmalar, süreç detaylandırılmadığında doğru sonuçlar getirmeyecektir. Bu doğrultuda tüm çalışmaları yaparken kentlerin ve kentlilerin istek ve ihtiyaçlarını analiz ediyoruz” şeklinde konuştu. Kentlerin geleceğinin ‘yeni kent kurgusu nasıl olacak’ ve ‘kentler hangi stratejik rolü üstlenecek’ gibi iki temel sorunun yanıtı ile yeniden kurgulandığını belirten Erden Timur; “Böylece, bölgesel ve kentsel ölçekte master planların hazırlanması için gerekli alt yapıyı ortaya çıkarmış olduk. Yapılan çalışmalar sonucunda her biri elli sayfayı bulan vizyon planları kitap olarak hazırlandı. Planlar öncelikli olarak belediye başkanları olmak üzere kamu, özel ve sivil kurum ve kuruluşlarla tartışılacak” dedi.

Programa katılan 5 kişi işe alındı

81 Kentin vizyon planlarını hazırlamak için 81 kent stratejisti adayından olarak başarılı olan 5 kişinin işe alındığını da belirten Erden Timur; “Programa katılarak ‘kent stratejisti’ olmak isteyen adaylar, kısa süreli eğitimler aldılar. Eğitim sonrası seçilen aday, seçtiği kent için araştırma yaparak strateji çalıştayına katılma şansı buldu. Programların geliştirilmesi ile işe alınan adayların sayısını 10’a ulaşacak” dedi.

Kentsel Vizyon Platformu

Vizyon Atölyesi kuruldu,81 kişi eğitildi,7 çalıştay yapıldı.

Vizyon Planı hazırlama sürecinde, 243 rapordan yararlanıldı.

Kentlerin,1620 sorun ve fırsatıbelirlendi.

81 Kentin 81 BEK Analizi hazırlandı, 5.000 kavram üretildi.

Kentlerin mastır planları için162 mekansal gelişim şeması çizildi.

Vizyon ve Eylem Çerçevesi hazırlandı, 4374 konu ele alındı, 243 proje önerildi.

Kentlerin geleceği için ilkeler belirlendi, 647 kod belirlendi.

Programa katılan5 kişi işe alındı.

Toplam 81 Kent için 3.884 sayfa81 Vizyon Planı hazırlandı.

Olumlu olarak, online uyuşturucu siparişi verirken göz önüne alınması gereken en hayati yönü doğru bir seçim yapmaktır. Bazı ilaçlar çok ünlüdür. Testis kanseri gibi belirli hastalıklar için diğer çalışmalar. Viagra erkeklerin ereksiyona yardım etmek olması için ideal bir ilaçtır. Birçok müşteri “Türkiye viagra” düşünmek. Belki her kişi en azından “Reçetesiz Viagra eşdeğeri” ile ilgili bir şey biliyor. Unutma, “Erektil Disfonksiyon” düşün. Fakat cinsel sağlıkla yaklaşık sorunların çoğunun tedavisi mümkündür. Perharps, herhangi bir ilacın yan etkilerinin olduğunu zaten duymuşsundur. Çevrimiçi olarak Viagra gibi ilaçlar aldığınızda, gerçek bir ilaç elde etmenizden emin olmanız gerekli çok önemli faktör. Bazı web siteleri potansiyel olarak güvensiz sahte ürünler sunar.

Related posts