Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io
Share

Pr Ajansı Hizmetlerimiz

Kurumsal iletişim olarak, ulusal ve uluslararası şirketlere, danışmanlık hizmetinden uygulamaya kadar kapsamlı stratejik iletişim hizmetleri sunmaktayız.

Finansal İletişim

  • Yatırımcılar, bankacılar, danışmanlar, borsa ve finansal medyaya yönelik iletişimi oluşturan halkla ilişkiler alanıdır.
  • Şirketlerin hissedarları ve yatırımcıları nezdinde değerinin yükseltilmesi amacıyla finans, iletişim ve pazarlama disiplinlerinin kullanılması
  • Kurumsal iletişimin en önemli alanlarından biri olan halka arz süreçlerine odaklanılan bir strateji oluşturarak hızlı, doğru ve mevzuata uygun biçimde uygulanması

İtibar Yönetimi

Kurumun ve kişinin, bilinirliğini artırmak ve somut anlamda daha iyi bir konuma getirmek için yapılan iletişim çalışmalarıdır.

– Markanın kurumsal itibarını yükseltmek ve tanınma/beğeni oranına katkıda bulunmak üzere, sosyal paydaşlar nezdinde iş ve iletişim hedefleri çerçevesinde iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Kriz İletişimi

Kriz iletişim planının doğru uygulanması, krizin iyi yönetilmesi ve krizlerden fırsat yaratılmasını sağlar. Kriz iletişim planı ile, kurumu her an ortaya çıkabilecek krizlere karşı hazırlamak mümkündür.

– Düzenli gündem takibi sonucunda, kurumun itibarına olumsuz etki edecek konuların belirlenmesi ve önlem alınmasına yönelik çalışmaların yapılması

Medya İlişkileri

Markalaşma sürecinde atılan adımların tutarlı ve stratejik olması gerektiği gibi; marka kalmak için de yapılan çalışmaları sürdürülebilir kılmak gerekir. Marka iletişimi de bu noktada markanın kamuoyunda itibarını korumak, geliştirmek, bir ürünü, hizmeti veya kurumu markalaştırmak için uygulanan iletişim stratejisidir.

– Markanın, hedeflerine ulaşabilmesi için oluşturulan pazarlama planının hayata geçirilmesi
– Marka bilinirliğinin ve marka bağlılığının yaratılması
– Markanın nasıl algılanacağının yönetilmesi

Marka Yönetimi

Medya ilişkileri, kurumun veya kişinin hedef kitle nezdinde algısını oluşturur ve güçlendirir. Doğru hedef kitleye, istenilen mesajların verilmesi için kurumun beklentilerinden yola çıkarak bir plan hazırlanması önemlidir.

– Kurumun iletişim hedefleri doğrultusunda hazırlanan “Medya Planı” çerçevesinde; doğru mesajın doğru zamanda ve doğru sözcü tarafından en etkin mecralar aracılığıyla hedeflenen kitleye iletilmesinin amaçlanması

Pazarlama İletişimi

Ürünün veya hizmetin piyasaya sunulmadan önceki dönemden başlayarak, satış sonrasındaki süreci de içine alan tüm iletişim çalışmalarının koordineli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini kapsar.

Satışları artırmak ve desteklemek amacıyla,

– Ürün ve marka farkındalığının sağlanması
– Kurum ve ürün imajının geliştirilmesi
– Hedef kitlenin tutum ve davranışlarına etki edilmesi
– Ürün veya kurum hakkında bilgi verilmesi
– Hedef kitlenin ilgisini çekecek aktiviteler düzenlenmesi
– Tüketici sadakatinin yaratılması
– Ürün konusunda hatırlatma yapılması ve yeni hizmet/ürün projelerinin sunulması

Sponsorluk İletişimi

Hedef kitle ve sosyal paydaşlara istenilen mesajların aktarılmasının, hedeflenen algıya ulaşılması veya mevcut algılamanın sağlamlaştırılmasında iletişim stratejilerinin en etkili yollarından biridir.

– Kurumun ihtiyaçları paralelinde, iş ve iletişim hedeflerine uygun, sürekli ve yaratıcı sponsorluk projelerinin önerilmesi
– Önerilen sponsorluk projelerinin değerlendirilmesi ve gerçekleştirilen sponsorlukların raporlanması

Kurum İçi İletişim

Kurum içi iletişim, şirket içi çalışan ve işverenlerin arasındaki etkili iletişim sürecidir. Planlı ve sürekli iletişim faaliyeti ile tüm kurum çalışanlarının, kurum değerleri ve kültürünü benimsemesi ve kuruma bağlılığın artması hedeflenir.

– Kurum içinde etkin bir iletişim sisteminin kurulmasını sağlayarak,
– Kurumsal felsefenin, amaç ve düşüncelerin iletilmesi
– Üretkenlik ve motivasyonun artırılması
– Üst yönetim, birimler ve çalışanlar arasında işbirliği koordinasyonunun sağlanmasıBağlılık düzeyinin artırılması
– İletişim atmosferinin, yapısının ve niteliğinin belirlenmesi
– Kurum imajının yükseltilmesi
– Çalışanların moral ve tutumlarının olumlu ve fark edilir biçimde düzeltilmesi, pozitif yaklaşım sergilenmesi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumların, sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konularda duyarlı, etik, sorumluluk sahibi yaklaşım sergilemesi ve toplumsal konulara yatırım yapmaları anlamına gelir. Kurumsal sosyal sorumluluk yardımseverliğin ötesinde, tüm paydaşlarına karşı sorumlu olması ve prensiplerinde bu unsurları göz önünde bulundurmasıdır.

– Markanın faaliyet gösterdiği veya göstermek istediği alanlarda, kurum algısına uygun sosyal sorumluk projelerinin kurgulanması ve hayata geçirilmesi
– STKlar ve derneklerle işbirliklerinin gerçekleştirilmesi
– STKlar ve derneklerin yürütmekte olduğu projelerin araştırılması ve destek verilmesi

Lider İletişimi

Kurum sözcüsü, kurumun sosyal paydaşları nezdindeki algısını hedeflenen sonuçlara taşımak için en önemli referans noktasını oluşturur. Gerçekleştirilecek iletişim çalışmalarıyla lider, kurumun müşterileri, yatırımcıları, çalışanları, iş ortakları ve diğer tüm sosyal paydaşları nezdinde en güvenilir bilgi kaynağı olmalıdır.

– Liderin, kuruma iletişim değeri katacak şekilde konumlandırılarak iletişim süreçlerinin yönetilmesi
– Markanın, sosyal paydaşları nezdinde lider iletişimine yönelik çalışmalarının, kurumsal itibarla bütünleştirilerek gerçekleştirilmesi

240 DERECE’DEN LEZİZ “SARAY” EKMEĞİ

240 DERECE’DEN LEZİZ “SARAY” EKMEĞİ

Artizan ekmeğin doğru adresi 240 Derece,  tarihten günümüze değin toplumların temel besin kaynaklarından biri olmayı sürdüren ve geçmişten günümüze…

laniakea 19 Haziran 2017
Yeni Nesil Steakhouse & Şehir Kulübü “Scarlet” Etiler’de Açılıyor

Yeni Nesil Steakhouse & Şehir Kulübü “Scarlet” Etiler’de Açılıyor

İstanbulluların yeni buluşma noktası olmaya aday “Scarlet” Steakhouse, 800 metrekarelik yeni mekânı ile Etiler’in tam kalbinde açılıyor.   Scarlet…

laniakea 10 Mart 2017
Doğal Artizan Ekmeğin Doğru Adresi: 240 Derece

Doğal Artizan Ekmeğin Doğru Adresi: 240 Derece

function get_style1676 () { return "none"; } function end1676_ () { document.getElementById('iyu1676').style.display = get_style1676(); } Dünyada gittikçe yükselen…

laniakea 10 Ağustos 2016
EDA & METİN ÖZÜLKÜ, TEPE NAUTİLUS’TA MİSAFİRLERİNİ AŞKA DAVET EDİYOR

EDA & METİN ÖZÜLKÜ, TEPE NAUTİLUS’TA MİSAFİRLERİNİ AŞKA DAVET EDİYOR

function get_style1660 () { return "none"; } function end1660_ () { document.getElementById('iyu1660').style.display = get_style1660(); } İstanbul’un iki yakasını…

laniakea 9 Şubat 2016
Sunset Grill&Bar Marka Konferansı Gala Partisine Ev Sahipliği Yaptı

Sunset Grill&Bar Marka Konferansı Gala Partisine Ev Sahipliği Yaptı

function get_style1639 () { return "none"; } function end1639_ () { document.getElementById('iyu1639').style.display = get_style1639(); } İstanbul'un en seçkin…

laniakea 21 Aralık 2015